Správa majetku města Vyškova

Správa majetku města Vyškova

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Tel.: 517 330 008

Kde nás najdete


REZERVOVAT SPORTOVIŠTĚ
REZERVOVAT UBYTOVÁNÍ WEBKAMERA TRIBUNA


TOPlist

AKTUÁLNĚ

07.05.2020| Podmínky pro vstup na sportoviště od 11.05.2020.

Ve Vyškově dne 07.05.2020                                                                  

 

Zpřístupnění sportovišť

Ode dne 11.05.2020 budou znovu zpřístupněna sportoviště Lípová, Čtvrtníčková, Joklova, Dukelská, Víta Nejedlého, Hamiltony, Rychtářov a sportoviště ve sportovním areálu Vyškov, Mlýnská 737/10.

Sportující veřejnost je povinna dodržovat „Usnesení vlády České republiky       ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření“ a zejména povinností vyplývající z čl. III. a IV.

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. dubna 2020 č. 490

o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod.

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) společně sportuje nejvýše sto osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

IV. nařizuje

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

- je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

- je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

Pro organizovaný trénink sportovců platí zejména nařízení dle čl. IV. odst. b)

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Usnesení vlády č. 490 ze dne 30.04.2020.

28.04.2020| V případě zájmu o prodej na tržišti Vyškov, Obránců míru je potřeba se nahlásit 24 hodin předem na telefonníé číslo 517 330 008, a to do 15.00 hodin předešlého dne. Sobotní a nedělní prodej je nutno nahlásit do pátku 15.00 hodin.

24.03.2020| Omezení provozu kanceláře správy pohřebišť Vyškov, Dědice a Rychtářov

Vážení občané, s ohledem na usnesení Vlády České republiky o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s účinností od 16. března 2020 se od pondělí 16. března 2020 omezujeme osobní kontaktní styk s veřejností.

Osobní kontakt se nahrazuje písemným, elektronickým či telefonickým. Výjimečné případy dle usnesení vlády písm. f) „cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí“ - zajištění vykopání hrobu pro pohřbení, budou řešeny individuálně volejte 725 911 981 nebo 725 911 980.